CONTRIBUTIE

Contributie 2022-2023
 
Geachte leden,
 
De nieuwe contributiebedragen voor seizoen 2022-2023 zijn bekend. In onderstaande tabel kunt u het contributiebedrag opzoeken wat voor u van toepassing is.
 
Ik verzoek u om de contributie voor 1 september 2022 over te maken op rekeningnummer NL96 INGB 0009 0238 51 t.n.v. Zaanse Bowling Vereniging, onder vermelding van uw naam. Als u de contributie niet voor 1 september 2022 heeft overgemaakt, dan brengen wij 10 euro extra administratiekosten in rekening bovenop de verschuldigde contributie.
 
Mocht u besluiten uw lidmaatschap bij de Zaanse Bowling Vereniging te willen opzeggen, doe dit dan schriftelijk voor 15 augustus 2022 via de e-mail: penningmeesterzbv@hotmail.com of stuur een brief naar: Zaanse Bowling Vereniging, Kerkbuurt 40 1551 AE Westzaan. Let op dat u wel contributie verschuldigd bent, als u niet voor 15 augustus  2022 schriftelijk heeft opgezegd.
 
 
Sinds het seizoen 2016-2017 wordt er geen onderscheid meer gemaakt tussen een sportpas of een sportpas plus. U kunt dus met deze nieuwe pas aan alle toernooien en/of nationale leagues meedoen. Sinds hetzelfde seizoen worden er door de NBF ook niet meer automatisch pasjes verstrekt. Een plastic pasje zoals u gewend bent kan naar u toegestuurd worden, maar kost dan  €5,00. Of u kunt ervoor kiezen het pasje door het bestuur te laten downloaden of u gebruikt de NBF app voor uw smartphone.
Voor meer informatie kunt u bij mij terecht of op de NBF website.
 
Contributie 2022-2023
 
Jeugd € 44,00
Senioren 18 t/m 21 jaar € 60,00
Senioren 22 t/m 64 jaar € 65,50
Senioren 65 jaar en ouder € 51,00
Dubbelleden € 32,00
 
Bij deze contributie komt eenmalig  € 5,00 voor entreekosten bij een nieuw lidmaatschap.
 
Met vriendelijke groet,
 
Huib Jahn
penningmeester ZBV
 


 delen op facebook