24 mei 2023

Beste Leden,
 
Hierbij nodigen wij u uit voor onze Algemene ledenvergadering bij Bowling Party Center in Zaandam.
Op 24 mei 2023
aanvang: 20:00  uur
inloop vanaf 19:30 uur
 
Bestuur ZBV
 
 
AGENDA

1. Opening en welkom leden door de voorzitter 

2.  Ingekomen stukken en mededelingen door de secretaris

3. Notulen deze zijn niet bijgewerkt na 2021 i.v.m. de coronaperikelen.

4. Financieel jaarverslag 2020/2021/2022 door de penningmeester/ledenadministratie                                                                                                                                              

      1. Verslag Kascommissie       

      2. Financiële verslagen                                                                                                                                                                                                                                                         

      3. Balans 2020-20221-2022                                                                                                                                                                                                                                                

     4. Staat van Baten en Lasten                                                                                                                                                                                                                                               

     5. Begroting 2020-2021-2022                                                                                                                                                                                                                                             

     6. Contributie                                                                                                                                                                                                                                                                         

     7. Verkiezing Kascommissie

5. Verslag wedstrijdzaken

6. Baanhuur Dinsdagavond 3 games.

7. Website, scoreverwerking door Hans Beentjes

8. W.v.t.t.k

9. Rondvraag

10. Sluiting van de vergadering door de voorzitter

  delen op facebook